Eskapadowcy.pl
Szukaj na stronie:
Zasady podstawowe
Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Portalu Eskapadowcy.pl. Portal Eskapadowcy.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Portalu Eskapadowcy.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.
Portal Eskapadowcy.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług portalu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku, z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki chyba, że Użytkownik w ustawieniach Konta zastrzegł inny poziom dostępności swoich danych i nie chce, aby były dostępne dla innych (patrz: "Poziomy prywatności").
 
Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz pliki cookies
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Portal Eskapadowcy.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Portal Eskapadowcy.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
 
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej, np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari.
 
Dane wymagane podczas rejestracji:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, oraz wygenerowanego jednorazowo kodu weryfikującego Konto.
 
Dane ujawniane w Profilu:
W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu weryfikującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności: podany opis w polu „O mnie”, zainteresowania, lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi danego Użytkownika na forach.
 
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Krzysztof Stelmach, zamieszkałym przy ul. Stryjeńskich 13D/41, Warszawa. Portal Eskapadowcy.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Eskapadowcy.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w portalu internetowym Eskapadowcy.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Portal Eskapadowcy.pl w celach statystycznych i marketingowych.
 
Poziomy prywatności
Użytkownik może wybrać w ustawieniach Konta następujące poziomy widoczności swoich danych:
"Kto może oglądać mój profil", gdzie dostępnymi opcjami są:
- "wszyscy użytkownicy Internetu",
- "wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu Eskapadowcy.pl",
- "znajomi moich znajomych" "moi znajomi".
"Kto może zapraszać mnie do kontaktów", gdzie dostępnymi opcjami są:
- "wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu Eskapadowcy.pl",
- "znajomi moich znajomych",
- "nikt".
"Kto może wysyłać do mnie wiadomości", gdzie dostępnymi opcjami są:
- "wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu Eskapadowcy.pl",
- "znajomi moich znajomych",
- "moi znajomi".
 
Treści zamieszczane przez Użytkowników
Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.
 
Przechowywanie i ochrona informacji
Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Portal Eskapadowcy.pl (administratora danych).
 
Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Portalu Eskapadowcy.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 
W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Portal Eskapadowcy.pl może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Portalem Eskapadowcy.pl w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Portal Eskapadowcy.pl może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Portal Eskapadowcy.pl jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 
Odsyłacze do innych stron internetowych
Portal Eskapadowcy.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Portalu Eskapadowcy.pl. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portal Eskapadowcy.pl odsyłacz.
 
Informacje wysyłane do Użytkownika
Portal Eskapadowcy.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Portalu Eskapadowcy.pl. Portal Eskapadowcy.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
 

* Portal Eskapadowcy.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści. Publikowane treści są własnością ich Autorów. Zgłoś Niewłaściwą Zawartość.Instant SSL Certificate Secure Site

Zgłoś sugestię
  • Facebook
  • Nasza Klasa
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  • Blip
  • Flaker
  • GoldenLine